Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce udoskonalić system POL-on. Ma być mniej wymagający, a bardziej użyteczny dla ministerstwa, instytucji otoczenia nauki i samych naukowców - możemy przeczytać w Rzeczpospolitej.
Więcej >>>
Źródło: Rzeczpospolita