Wartość wszystkich przyznanych w projekcie grantów wynosi ponad 91 mln zł. Projekty realizowane będą do 2015-2016 r. "Po cichu liczymy, że skoro program tak dobrze działa, to może w przyszłości będzie zorganizowany kolejny konkurs w ramach współpracy naukowej między Szwajcarią i Polską" - powiedział dyrektor instytucji wdrażającej program PSPB-Ośrodka Przetwarzania Informacji-PIB dr Olaf Gajl.

"Szwajcaria nie jest wprawdzie członkiem Wspólnoty Europejskiej, ale korzysta z tego, że jest włączona w ten organizm - zarówno ekonomicznie, jak i kulturalnie" - wyjaśnił Gajl. Dodał, że Szwajcaria w ramach Europejskiego Mechanizmu Gospodarczego jest zobowiązana do wspierania inicjatyw kulturalnych, społecznych, a także naukowych w krajach UE, w tym w Polsce. PSPB jest elementem tego wsparcia.
 
Zdaniem Gajla realizowane projekty stanowią przykład bardzo budującej współpracy. Według niego PSPB pozwala naukowcom "na poznanie innych metod współpracy naukowej". Dzięki programowi szwajcarska precyzja łączona jest z polską inicjatywnością.
 
Wśród realizowanych badań są projekty dotyczące zdrowia, środowiska, technik informacyjnych energii czy nanotechnologii. Naukowcy z Polski i Szwajcarii prowadzą m.in. badania nad stwardnieniem rozsianym, astmą, czerniakiem i opracowują nowe strategie walki z nowotworami. Badają też zmiany w krajobrazie Alp i Karpat, analizują, jak przygotować się do powodzi, opracowują skuteczniejsze mechanizmy oczyszczania wody, a nawet tworzą oprogramowanie do ustalania wiarygodności treści publikowanych na stronach internetowych.
 
"Międzynarodowa Współpraca badawcza powoduje, że wyniki prac są coraz ciekawsze" - komentuje Gajl. Zaznacza, że coraz więcej pojawia się dobrych publikacji, których współautorami są badacze pochodzący z różnych krajów. Według niego warto, by również Polacy realizowali coraz więcej prac z kolegami z zagranicznych zespołów.
 
Podczas trwającej do wtorku konferencji w Warszawie podsumowywany jest pierwszy okres wdrażania projektów PSPB. Dokonywana ma też być ewaluacja dotychczasowych wyników badań.
 
Fundusze szwajcarskie mają na celu zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski w ramach szwajcarskiej pomocy. (PAP)