Poprawki PO zgłoszone podczas tzw. drugiego czytania mają związek z czerwcowym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że przepisy dotyczące odpłatności za drugi kierunek studiów są niezgodne z konstytucją.

„Rząd poprze zniesienie odpłatności za drugi i kolejne kierunki” – powiedziała w środę w Sejmie minister nauki, odnosząc się do poprawek zgłoszonych przez PO. Jak mówiła, nie chce pozostawiać studentów i uczelni w niepewności i dlatego zależy jej na wprowadzeniu nowych rozwiązań od najbliższego roku akademickiego.
 
"Liczę, że poprawki te zostaną przyjęte przez wszystkie kluby w jednakowym stopniu, z jednakową radością" – mówiła z kolei Urszula Augustyn w imieniu klubu PO.
 
Zobacz: Morderca jest wśród nas… - kryminalny konkurs portalu student.LEX.pl>>>
 
Kolarska-Bobińska mówiąc o projekcie, podkreśliła, że są zawarte w nim nowe przepisy, które umożliwią prowadzenie studiów międzyuczelnianych oraz dualnych - prowadzonych wspólnie z pracodawcami. W projekcie nowelizacji znalazły się też rozwiązania, które mają ułatwić absolwentom znalezienie pracy. Nowe przepisy umożliwią też tworzenie związków uczelni na korzystniejszych zasadach. 
 
"Uczelnie będą miały teraz dużo większą swobodę przy tworzeniu związków. Już w tej chwili uczelnie w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu sygnalizowały, że chcą się konsolidować. Ta ustawa im to umożliwia" - podkreśliła szefowa resortu nauki podczas briefingu po drugim czytaniu ustawy.
 
 
Augustyn podsumowała ogólne cele, jakie rząd chce osiągnąć dzięki nowelizacji ustawy: zapewnienie lepszej jakości kształcenia przy zapewnieniu autonomii uczelni, otwarcie szkół wyższych na rynek pracy, dostosowanie funkcjonowania uczelni do skutków niżu demograficznego. 
 
Poseł PiS Włodzimierz Bernacki stwierdził, że w jego opinii ustawa nie prowadzi do osiągnięcia celów, które stawia sobie rząd. Skrytykował ideę powołania konwentu rzeczników dyscyplinarnych. Organ taki - zdaniem posła PiS - ograniczać będzie autonomię uczelni. Bernacki zaznaczył też, że nowela "realnie prowadzi do ograniczenia praw pracowniczych". Przypomniał, że nowe przepisy ograniczają prawa do urlopu dla poratowania zdrowia czy urlopu naukowego. W imieniu PiS PiS zgłosił poprawki zmierzające do wykreślenia tych propozycji. 
 
 
Również SLD złożyło poprawki dotyczące kwestii praw pracowniczych. Zdaniem posła Sojuszu Bogusława Wontora projekt "nie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska związanego ze szkolnictwem wyższym i nie rozwiązuje jego problemów".
 
Artur Bramora (PSL) z kolei poparł projekt ustawy. "Według naszej oceny projekt jest potrzebny, adekwatny do oczekiwań" - stwierdził. Jak mówił, PSL również przygotowało poprawki dotyczące opłat za drugi kierunek studiów.
 
Piotr Bauć (Twój Ruch) zwracał z kolei uwagę, że w ramach prac nad projektem nie udało się rozwiązać problemów, jakie zgłaszają przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych. Postulował, by podjąć ten temat w kolejnych projektach. „Bo chyba nie jest naszym celem zamordowanie filozofii, socjologii, psychologii czy kulturoznawstwa” – mówił.
 
Zobacz: Piotr Müller o zmianach w szkolnictwie wyższym>>>
 
TR również zaproponował pakiet poprawek. Dotyczą one spraw uczelni niepublicznych – Twój Ruch chce, by miały one łatwiejszą drogę do pozyskiwania środków z budżetu na szkolnictwo wyższe.
 
Projekt wróci teraz do sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Augustyn podsumowała, że sejmowa komisja będzie debatowała nad ponad stu poprawkami zgłoszonymi przez kluby. (PAP)