Projekty realizowane w ramach programu znalazły już praktyczne zastosowanie. Niektóre już teraz służą naszym medalistom olimpijskim. Z funduszy programu utrzymywane są specjalistyczne laboratoria badające organizmy sportowców podczas wysiłku.

Sprawdzany jest np. wpływ niedotlenienia na wydolność organizmu, co już zaowocowało sukcesami naszych zawodników. Testowane są nowe, innowacyjne metody treningowe, a te dotychczas stosowane są optymalizowane z użyciem specjalistycznego sprzętu monitorującego. Badacze, a z ich pomocą sportowcy, dopracowują również najskuteczniejsze i najbardziej efektywne techniki ruchu w różnych dyscyplinach sportu.

W dotychczasowych trzech konkursach programu rozdysponowano ponad 18 mln zł, a finansowanie otrzymało 60 projektów.

Wnioski w nowym konkursie będą przyjmowane poprzez system elektroniczny na stronie osf.opi.org.pl od 27 kwietnia do 18 maja.

(www.mnisw.gov.pl)