Kandydat powinien w terminie określonym w regulaminie uczelni zaliczyć co najmniej 2 rok studiów I stopnia. Zatem w naborze nr 2 wnioski składać mogą studenci będący w roku akademickim 2013/2014: na 3. roku studiów I stopnia, na 3. roku studiów jednolitych magisterskich lub na 1. lub 2. roku studiów II stopnia.

Miejsce składania wniosków: Rynek – Ratusz, Wydział Gospodarki i Innowacji, pok. 701-703
Termin składania wniosków: do 24 stycznia 2014 roku

 

Na stronie www.opole.pl/uczelnie_wyzsze dostępne są:
- regulamin programu,
- wzór wniosku,
- kryteria oceny,
- wzory zaświadczeń,
- odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Źródło: www.opole.pl