W dniach 14-15 października 2011r. w Warszawie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Podatek VAT – dostosowywanie regulacji polskich do norm unijnych na przykładzie instytucji odliczenia podatku naliczonego”, zorganizowana po raz dwunasty przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.

W praktyce, ciągle pojawiają się wątpliwości co do poprawnego stosowania mechanizmu, o jakim mowa w art. 86 ustawy VAT. Wzrastająca liczba wydawanych każdego miesiąca interpretacji ministerialnych, czy orzeczeń sądów administracyjnych, rozstrzygających spory powstałe pomiędzy podatnikami, a organami podatkowymi, świadczy o aktualności poruszanych zagadnień.

Najbliższa edycja Konferencji podzielona została na dwie części z których pierwsza będzie miała na celu zaznajomienie studentów z tematem przewodnim Konferencji, a druga zostanie poświęcona problematycznym z praktycznego punktu widzenia zagadnieniom związanym ze stosowaniem prawa podatkowego. W ten sposób studenci uzyskają odpowiednie wprowadzenie teoretycznego, które umożliwi im aktywne uczestnictwo w warsztatach poświęconych praktycznemu zastosowaniu norm prawa podatkowego.

Szczegółowa analiza zostanie przeprowadzona dzięki wybitnym przedstawicielom świata nauki oraz najlepszym praktykom prawa podatkowego, którzy w roli prelegentów wezmą udział w Konferencji, która została objęta patronatem honorowym Trybunału Konstytucyjnego, Ministerstwa Finansów, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się na oficjalnej stronie internetowej: www.elsa.org.pl/okp.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
 ]]>