Zastosowanie przepisów o ochronie danych osobowych w celu stworzenia portalu społecznościowego do wymiany informacji między kibicami piłki nożnej" – to tytuł Konkursu dla studentów wydziałów prawa zorganizowanego przez GIODO w maju 2011 r.

Przedmiotem Konkursu było przygotowanie eseju, w którym uczestnicy mieli okazję wykazać się wiedzą na temat zastosowania przepisów prawa o ochronie danych osobowych do sytuacji opisanej w kazusie.

Na konkurs nadesłanych zostało 14 prac. W dniu 31 maja 2011 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – na podstawie oceny prac dokonanej przez Komisję Konkursową w składzie: Pani Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO, Pan Piotr Drobek, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Pani Anna Kobylańska, Lider Praktyki Ochrony Danych Osobowych CMS Cameron Mc Kenna oraz Pan Marcin Lewoszewski, CMS Cameron Mc Kenna – wyłonił następujących laureatów:
 
  • I miejsce - Pan Przemysław Pałka, Uniwersytet Warszawski
  • II miejsce - Pan Michał Mostowik, Uniwersytet Jagielloński
  • III miejsce - Pani Joanna Róg, Uniwersytet Warszawski

Ponadto następującym osobom zostały przyznane nagrody specjalne w postaci nieodpłatnych miesięcznych praktyk zawodowych w Biurze GIODO: Pan Przemysław Pałka, Uniwersytet Warszawski, Pan Michał Mostowik, Uniwersytet Jagielloński, Pan Michał Bienias, Uniwersytet Śląski, Pani Katarzyna Jęndrzejczak, Uniwersytet Warszawski i Pani Oliwia Cieńciała, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce podczas międzynarodowego seminarium pt. „Wiążące Reguły Korporacyjne – pojęcie, stosowanie, doświadczenia praktyczne", które odbyło się w dniu 14 czerwca 2011 r. w siedzibie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

Źrodło: ELSA

]]>