Pakuła w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej zwraca uwagę na błędy komisji stypendialnych, które mają problemy ze stosowaniem kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzje negatywne nie są właściwie uzasadnianie, a studenci nie są wzywani do uzupełniania brakujących dokumentów. 
 
Obliczenie dochodu w rodzinie, na podstawie którego udziela się stypendium socjalnego, nie zawsze jest właściwe. Problemem są także stypendia naukowe, które często udzielane są uznaniowo na podstawie niejasnych przepisów regulaminu. 
 
Jego zdaniem, taka sprawę dość łatwo wygrać w sądzie administracyjnym. Wystarczy otrzymać decyzję uczelni i na jej podstawie i za pośrednictwem uczelni – złożyć skargę do sądu administracyjnego. 
 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 21 maja 2013 r.