Twoje Prawa w Pracy to projekt o charakterze ogólnopolskim.  Organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przybiera on formę warsztatów, wykładów otwartych i szkoleń
z zakresu prawa pracy.

Projekt ma na celu przekazanie jak najszerszej wiedzy prawniczej niezbędnej w codziennym życiu zarówno osobom związanym z prawem jak i nie zajmującym się nim na co dzień.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, rozszerzony został zakres projektu również na wykłady skierowane do osób już zatrudnionych, które chcą dowiedzieć się więcej o swoich prawach i obowiązkach.

Projekt, więc przeznaczony jest zarówno dla studentów prawa, osób dopiero wchodzących na rynek pracy oraz osób, które już są pracownikami lub pracodawcami i pragnę poszerzyć swoją wiedzę.