Początkowo projekt zmieniał w sposób niekorzystny m.in. zasady zatrudniania aplikantów w zakresie stażu na stanowisku referendarza sądowego, przy czym miał dotyczyć także aplikantów już obecnie się uczących, którzy podejmując decyzję o podjęciu nauki w krakowskiej szkole nie byli przygotowani na tego rodzaju sytuację.

Zobacz: Krajowa Rada Sądownictwa chce monopolu na szkolenie przyszłych sędziów>>>

W związku z tym Zespół Ustrojowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" wydał opinię, w której zaproponował przepis przejściowy, umożliwiający aktualnie uczącym się aplikantom stosowanie korzystniejszych zasad dotychczasowych.
 
 
W dniu 3.07.2014 r. Senat przyjął poprawkę do ustawy, w istocie uwzględniającą zarówno stanowisko aplikantów, jak i opinię "Iustitii. W rezultacie został uchwalony przepis przejściowy, uwzględniający postulat „Iustitii", zgodnie z którym wobec aplikantów, którzy rozpoczęli szkolenie na aplikacji sędziowskiej przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Źródło: Rzeczpospolita