„Maturzyści będą mieli jeszcze szansę w najbliższej rekrutacji dostać się na dotowane studia techniczne. To dla nich dobra informacja, bo najlepsi uzyskają tysiąc złotych stypendium miesięcznie” , cytuje minister Barbarę Kudrycką Dziennik Gazeta Prawna. 

W ubiegłym roku budżetowe dofinansowanie otrzymało 93 kierunki – w tym roku zaledwie 22. Ministerstwo tłumaczy się, ze nie posiadało wystarczających środków na otwarcie kolejnego konkursu na kierunki zamawiane. Okazało się to nie możliwe z uwagi na procedury unijne – w ich ramach jest ogłaszany konkurs. Co więcej, wsparcie finansowe jedynie z polskiego budżetu – z pominięciem unijnego – może doprowadzić do sytuacji, kiedy Unia zrezygnuje w ogóle z wsparcia tego programu. 
 
Resort nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapowiedziało, że kolejny konkurs odbędzie się w 2014 roku.
 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna , 25 czerwca 2013 r.
 
 
/prm