Egzamin poprawkowy, a mimo to zaliczyło go jedynie 22 procent zdających. Liczba aplikantów radcowskich w Warszawie powoli się zmniejsza. Częścią zdecydowanie nie do przejścia był test z prawa konstytucyjnego - nie zdał go nikt. Jeden z aplikantów udostępnił go "Rzeczpospolitej".

Niewiele lepiej aplikanci poradzili sobie z procedurą cywilną, którą zdało tylko 10 procent poprawkowiczów. Nie dziwi rozgoryczenie aplikantów. Oskarżają władze samorządu radcowskiego o podejmowanie celowych działań mających znacznie ograniczyć liczbę osób przygotowujących się do zawodu radcy prawnego.

Wyniki są o tyle niepokojące, że to właśnie blok cywilny, najważniejszy w punktu widzenia pracy zawodowej radcy prawnego, wypadł najsłabiej. Nie są znane wyniki poprawek z innych izb. Warszawa jest jednak ośrodkiem, z którego pochodzi znacząca liczba radców prawnych, około 2 000 z nich kształci się tylko na pierwszym roku aplikacji, a wyniki kolokwiów w innych miastach zazwyczaj zbliżone są do warszawskich.

Ścieżka dostępu do zawodu radcy wydaje się znów zakręcać

Pytania z egzaminu poprawkowego z prawa konstytucyjnego zorganizowanego przez OIRP Warszawa w lutym 2010 roku.

Źródło: Rzeczpospolita

]]>