Pieniądze będą przeznaczana z programu „Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” prowadzonego przez PFRON. Osoba z orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności otrzyma od 3828 do 6380 zł. 
 
Otrzymane środki będzie mogła przeznaczyć na czesne, zakwaterowanie lub wydatki związane z dojazdem. Wnioski o dofinansowanie można składać od 10 września br. do oddziałów wojewódzkich funduszu. 
 
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej, 10 września 2012 r.