Pracownik uczelni: „Dlaczego ten student się na mnie gapi?”. Odpowiedź: „Bo nie słyszy i musi patrzeć na usta”. Pracownik: „To się nie nadaje na studia” – taka sytuacja spotkała niepełnosprawnego studenta.

„Wykładowca powiedział mi: Nie wiem, jak z panem przeprowadzić ten wykład. Może byśmy się umówili tak, że dam panu tróję, a pan sobie będzie tylko przychodził” – przyznaje inny niepełnosprawny zapytany przez zespół badawczy pracujący na zlecenie rzecznika praw obywatelskich. Przytoczone przykłady to wierzchołek góry lodowej. Jak podaje DGP raport RPO „Dostępność edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami” ujawnia wiele nieprawidłowości.

Polecamy:  II Konferencja Nauki i Szkolnictwa Wyższego (22.10.2015) >>>

Nowelizacja z 18 marca 2011 r. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 84, poz. 455) zobowiązała uczelnie do stworzenia niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Regulaminy studiów muszą w sposób wyraźny określać sposób dostosowania dydaktyki do szczególnych potrzeb tej grupy osób. Ponadto Polska, ratyfikując Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, nie tylko uznała ich uprawnienia do edukacji, lecz także zobowiązała się zapewnić im włączający system kształcenia (gwarantujący integrację i taki sam dostęp do nauki jak pełnosprawnym – red.).

Jak wynika z raportu RPO, niektóre szkoły wyższe podejmują działania, które wręcz zniechęcają niepełnosprawnych do podjęcia w nich studiów. „Powstała komisja, która tak naprawdę ograniczyła dostęp studentom niepełnosprawnym. Formalnie u nas jest bardzo mało tych osób, dlatego że oni ukrywają to, iż są niepełnosprawni, i jakoś sobie radzą” – ujawnia RPO pracownik jednej z uczelni.

Wykluczanie osób z dysfunkcjami z grona potencjalnych studentów występuje najczęściej na uczelniach lub kierunkach specjalistycznych o wąskim profilu kształcenia (akademie wychowania fizycznego, uczelnie artystyczne, morskie, medyczne, fizjoterapia), na których istnieje ugruntowane przekonanie kadry akademickiej, że nie są to szkoły przeznaczone dla niepełnosprawnych.

Więcej o tym problemie przeczytasz w serwisie internetowym Dziennik Gazeta Prawna>>>>