Konferencja składać się będzie z dwóch paneli: eksperckiego, podczas którego głos zabiorą przedstawiciele kluczowych dla omawianej problematyki instytucji i organów państwowych, oraz studencko-doktoranckiego, który będzie doskonałą okazją na przedstawienie swoich umiejętności i wiedzy przez młode pokolenie naukowców.

Celem konferencji jest stworzenie możliwości do dyskusji naukowej nad jedną z podstawowych zasad prawa europejskiego, jaka jest zasada niedyskryminacji i jej faktycznym funkcjonowaniem w Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej i w państwach członkowskich. Organizatorzy uprzejmie proszą o rejestrację uczestnictwa pod adresem e-mail: niedyskryminacja@gmail.com.

Więcej informacji na http://sknpe.uni.lodz.pl/