– Wybierając uczelnię prywatną spotkałem się z opiniami studentów i absolwentów uczelni państwowych, że lepiej skończyć gorszą uczelnie państwową niż dobrą prywatną. Studenci uczelni prywatnych mieli inne zdanie. Zainteresowało mnie jak rodzaj uczelni i jej status wpływa na ocenę szans zawodowych studentów – mówi Truszkowski.

Uczestnikami badania prowadzonego pod opieką naukową dr Jacka Zakrzewskiego, psychologa SWPS, byli studenci polskich uczelni ekonomicznych publicznych i niepublicznych. Oceniali w ankietach sytuację krajową na rynku pracy, osobiste szanse zawodowe, także te związane z rodzajem ukończonej uczelni oraz chęci rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. Okazało się, że najważniejszy w ocenie szans rozwoju kariery zawodowej jest status uczelni, mierzony pozycją uczelni w rankingach szkół wyższych, a nie forma własności. Studenci z uczelni o statusie wysokim zdecydowanie wyżej oceniają swe szanse zawodowe niż studenci z uczelni o statusie niskim.

Analogiczna zależność ujawniła się jeśli chodzi samoocenę i poziom poczucia własnej skuteczności. Osoby studiujące na uczelniach o wysokim statusie lepiej oceniają sytuację na krajowym rynku pracy, swoje osobiste szanse zawodowe i wykazują większą chęć rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji. Co ciekawe, chociaż studenci z uczelni państwowych w porównaniu ze studentami z uczelni prywatnych lepiej oceniają sytuację na krajowym rynku pracy i swoje szanse zawodowe to wykazują z kolei znacząco niższą chęć rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji w porównaniu ze studentami z uczelni prywatnych.

– Badanie dobitnie pokazuje, jak zmieniła się sytuacja uczelni prywatnych w oczach studentów. Jest to o tyle ciekawe, że dotyczy to czasów niżu demograficznego i większej dostępności uczelni państwowych niż działo się to w okresie boomu edukacyjnego. Uczelnie prywatne o wysokim statusie mogą skutecznie rywalizować z uczelniami państwowymi, zwłaszcza tymi o niższym statusie edukacyjnym – komentuje dr Jacek Zakrzewski.
 

Źródło: www.centrumprasowe.swps.pl