Dziennikarze ocenili 25 uczelni, które kształcą na kierunku prawo i administracja. Na ogólną ocenę złożył się prestiż placówki wśród kadry akademickiej i przedsiębiorców oraz  liczba publikacji i cytowań.

 
Pierwsze miejsce z wynikiem 100 punktów zajął Uniwersytet Warszawski. Niewiele gorzej wypadł Uniwersytet Jagielloński z oceną 95 punktów. Pozostałe uczelnie są oceniane znacznie gorzej – następny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał jedynie 67 punktów, a czwarty – Uniwersytet Wrocławski – 55 punktów. 
 
Szkoły prywatne zajmują niższe lokaty. W rankingu uwzględniono trzy warszawskie uczelnie, które zajęły 19., 23. i 24. miejsce. Są to odpowiednio Akademia im. Leona Koźmińskiego, Uczelnia Łazarskiego i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. 
 
Na dość wysokich miejscach plasują się politechniki. Politechnika Warszawska zajęła 9. miejsce, a Politechnika Śląska w Gliwicach – 11. Warto zwrócić uwagę, że wydziały, na których uczelnie te kształcą na kierunkach prawniczych i administracyjnych, istnieją stosunkowo niedługo. Dość szybko zdobyły więc one uznanie – nie tylko kadry naukowej, ale i pracodawców.
 
Przedsiębiorcy najchętniej chcieli by zatrudnić u siebie absolwenta UW albo UJ. Stosunkowo wysoko plasuje się prywatna Akademia Leona Koźmińskiego – zajmuje szósta lokatę.
 
Najczęściej cytowani są naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Najwięcej publikacji mają  naukowcy z UW, UAM i Politechniki Śląskiej. Niewiele gorzej w tej kategorii wypada Uniwersytet Rzeszowski. 
 
Zestawienie na stronie