Najlepsze wyniki z egzaminów na aplikacje prawnicze, które odbyły się 19 września 2009 r. uzyskali absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu w Białymstoku – wynika z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Analiza wykazała również, że istnieje ścisła zależność pomiędzy oceną uzyskaną przez absolwenta na dyplomie ukończenia uczelni a pozytywnym wynikiem egzaminu.

Analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną oraz profilu osób zdających została przeprowadzona przez Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości na podstawie analizy niemal 14 000 kwestionariuszy osobowych oraz kart odpowiedzi osób zdających egzaminy wstępne. Zaprezentowano ją podczas zorganizowanego w dniach 18 - 20 stycznia 2010 r. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie Konferencji ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego z dziekanami i prodziekanami do spraw dydaktycznych wydziałów prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych. W Konferencji wzięli udział dziekani z 14 uniwersytetów oraz 10 uczelni niepublicznych kształcących na kierunku prawo. W naradzie uczestniczyła również Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Barbara Kudrycka. Minister Krzysztof Kwiatkowski podkreślał podczas spotkania, że prowadzenie naboru na aplikacje korporacyjne w formie egzaminu państwowego jest wielkim osiągnięciem. - Egzaminy państwowe są w pełni obiektywne, a jedynym kryterium, które obecnie decyduje o wyniku egzaminu na aplikacje jest wiedza kandydata – mówił minister.


Krzysztof Sobczak

Źródło: www.lex.pl
 

]]>