Zwycięska drużyna składa się ze studentów Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
Konkurs „Mistrzowie Mediacji”, który został objęty patronatem Ministra sprawiedliwości ma na celu propagowanie idei mediacji, jako bardziej efektywnej metody rozwiązywania sporów. Mediacja, jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. 
 
Organizatorami projektu są: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, K&L Gates Jamka sp. k. oraz MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy, a wsparcia merytorycznego udziela Polskie Centrum Mediacji.
 
Na podstawie: komunikat ministerstwa