Minister sprawiedliwości opublikował imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego, który odbył się w dniach 28-31 sierpnia 2012 r., wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisje Egzaminacyjne II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego.