– Procesy, które objęły brać studencką trwają niespełna kilkanaście lat, a na studia dostaje się obecnie połowa młodych ludzi. Muszą zatem ulec zmianie struktura kształcenia czy formy komunikacji ze studentami, ponieważ inne są ich potrzeby – stwierdziła dr hab. Daria Nałęcz podczas debaty otwierającej konferencję.

Wiceminister w resorcie nauki zwróciła również uwagę na szkodliwe zjawisko tzw. brain drain (pol. drenażu mózgów). - Nie możemy zostać pustynią bez młodych ludzi, których inicjatywa i inteligencja pozwolą rozwijać ten kraj – mówiła. – Musimy stworzyć więcej szans zarówno dla młodych uczonych, jak i tych studentów, którzy chcą się znaleźć na rynku pracy – dodała wiceminister nauki.

W debacie wzięli udział przedstawiciele środowiska akademickiego i przedsiębiorców. Głównym tematem były kluczowe wyzwania dla szkolnictwa wyższego w Polsce. W trakcie konferencji omówione zostały również proponowane przez Parlament rozwiązania – PSRP zamierza w najbliższym czasie przedstawić własny projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym.

Konferencja odbyła się w dniach 27-29 marca w Sypniewie w woj. wielkopolskim. W zjeździe uczestniczyło ponad 400 osób z całej Polski. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego objęło wydarzenie swoim patronatem.

(www.mnisw.gov.pl)