– Ten wzrost pokazuje, że polskie uczelnie stają się coraz ważniejszymi punktami na edukacyjnej mapie świata. Wiele z nich otwiera kierunki w języku angielskim, a ich program staje się coraz bardziej atrakcyjny – mówi minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2012 r. na polskich uczelniach studiowało ponad 29,1 tys. studentów-cudzoziemców. W roku 2013 było ich już blisko 35,9 tys., co oznacza wzrost o niemalże 7 tys. Celem rządu jest, by do 2020 roku 5% wszystkich studentów stanowili studenci z zagranicy.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi aktywne działania promocyjne i marketingowe, które pokazują cudzoziemcom, że Polska jest atrakcyjnym miejscem do studiowania. W połowie marca uruchomiliśmy nową stronę internetową www.go-poland.pl skierowaną do cudzoziemców zainteresowanych studiowaniem nad Wisłą. Portal działa już w języku angielskim, portugalskim ukraińskim i rosyjskim. W przygotowaniu jest wersja chińska.
 
– Umiędzynarodowienie nauki i badań jest obecnie jednym z kluczowych priorytetów ministerstwa. Będziemy kontynuować działania w kontekście podejmowania misji edukacyjnych i zbliżania środowisk akademickich i naukowych z wybranymi partnerami zagranicznymi. Przykładem takich działań może być nasza ostatnia misja edukacyjna do Brazylii. W przygotowaniu już kolejna – do Turcji. To wszystko po to, by namawiać obcokrajowców do studiowania nad Wisłą – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska.
 
Na www.go-poland.pl działa aplikacja Studyfinder, w której znajduje się już przeszło 600 programów studiów oferowanych w językach obcych na wszystkich trzech poziomach kształcenia. Na stronie można również znaleźć informacje dlaczego warto studiować w Polsce, jak wygląda nasz system szkolnictwa wyższego, jak przygotować się do wyjazdu do Polski.
 
Resort nauki bierze też co roku udział w wielu targach oraz konferencjach, organizując stoisko narodowe „Ready, Study, Go! Poland”, na którym polskie uczelnie prezentują swoją ofertę edukacyjną adresowaną do studentów z zagranicy. (PAP)