Obecne przepisy gwarantują osobom po licencjacie lub studiach inżynierskich zachowanie praw studenta do 31 października roku, w którym ukończyli studia. Oznacza to, że nie muszą oddawać legitymacji i mogą np. korzystać z tańszych przejazdów komunikacją publiczną czy zniżek do kina. Przepisy nie pozbawiają ich także w tym okresie wsparcia finansowego.

Resort nauki zamierza wyraźnie zastrzec, że to prawo do wsparcia finansowego im nie przysługuje.

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, resort zniżki pozostawi, ale proponuje, by absolwentom nie przysługiwały: stypendium rektora dla najlepszych studentów, socjalne, specjalne dla niepełnosprawnych, ministra, a także prawo do mieszkania w domu studenckim.

Z chwilą wejścia w życie proponowanych przepisów, absolwenci będą mogli otrzymać wsparcie dopiero od następnego semestru, gdy podejmą naukę.