Zwiększone dofinansowanie dotyczy projektów międzynarodowych współfinansowanych (PMW). To działania prowadzone przez polskie jednostki naukowe z zagranicznymi partnerami w ramach międzynarodowych programów lub przedsięwzięć (m.in. Horyzont 2020).

Nowe regulacje pozwalają także na ubieganie się o środki z budżetu nauki na:

-wniesienie wkładu krajowego, który umożliwi udział we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu;

-wykorzystanie zagranicznej infrastruktury badawczej;

-opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, które wynikają z zawartych umów międzynarodowych.

Rozporządzenie, o którym mowa, opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw. Oprócz powyższych zmian, umożliwia ono również realizację programu Premia na Horyzoncie, w którym dodatkowe finansowanie otrzymają polscy uczestnicy projektów w Horyzoncie 2020. Więcej informacji o Premii na Horyzoncie