W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. 2015, poz. 2047) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje ogłoszenie naboru wniosków w ramach konkursu pod nazwą „Premia na Horyzoncie” na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków finansowych na dodatkowe finansowanie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów będzie podpisanie umowy w ramach programu ramowego „Horyzont 2020” przed dniem złożenia wniosku.

Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na drugą połowę lutego 2016 r. Nabór wniosków sporządzonych według załącznika nr 3 do rozporządzenia przeprowadzany będzie w sposób ciągły od dnia jego ogłoszenia. Informacja o konkursie zostanie zamieszczona na stronie podmiotowej ministra w Biuletynie Informacji Publicznej.