Podczas inauguracji roku akademickiego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska - mówiąc o ćwierćwieczu wolnej Polski - stwierdziła, że ostatnie 25 lat przyniosło Polsce ogromny skok ekonomiczny i cywilizacyjny. "Ale dziś pora na kolejny skok rozwojowy" - stwierdziła. Dodała, że "sprężynami" naszego rozwoju muszą być nauka i innowacyjność. 

Zwracała uwagę, że uczelnie stoją przed nowymi wyzwaniami i że powinny zastanowić się nad tym, jak osiągnąć trzy bardzo ważne cele. Jednym z takich zadań powinno być otwieranie się na zagranicznych studentów i na międzynarodowe projekty badawcze. "Dziś jesteśmy w ogonie krajów OECD, jeśli chodzi o przyjmowanie studentów zagranicznych" - powiedziała szefowa MNiSW i przyznała, że uczelniom powinno zależeć na tym, by tworzyć przyjazne środowisko dla studentów spoza Polski. W pozyskiwaniu zagranicznych studentów pomagać mogą międzynarodowe akredytacje, które potwierdzają jakość nauczania na danych kierunkach studiów. 
 
 
Zdaniem minister konieczne jest też zwiększenie udziału Polaków w międzynarodowych prestiżowych projektach badawczych. Lena Kolarska-Bobińska przyznała, że Polska niestety nie zajmuje w Europie zaszczytnych miejsc, jeśli chodzi o udział w pozyskiwaniu środków na takie badania. Przypomniała podpisany przez 340 jednostek Pakt dla Horyzontu 2020. Uczelnie zobowiązały się w tym dokumencie, by zachęcać badaczy do walki o prestiżowe międzynarodowe granty, a minister zapowiedziała, że - w ramach tego Paktu - ministerstwo chce od 2015 r. wprowadzić zachęty finansowe dla tych, którzy granty zdobędą. 
 
Kolejnym z celów, jakie powinny sobie stawiać uczelnie jest zdaniem Kolarskiej-Bobińskiej to, by absolwenci uczelni umieli się odnaleźć na rynku pracy. Minister zaznaczyła, że MNiSW uruchomiło program rozwoju kompetencji, na który przeznacza 1,2 mld zł. "Chodzi nam o to, by młodzi ludzie nie tylko zdobywali wiedzę teoretyczną, ale by uczyli się analizować, myśleć logicznie, dyskutować, rozmawiać, rozwiązywać problemy czy rozbudzać postawy innowacyjne" - powiedziała. 
 
Zaznaczyła, że sposobem na ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy będzie zapewnienie studentom na studiach o profilu praktycznym 3-miesięcznych praktyk. Takie rozwiązanie przewiduje ostatnia nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która wejdzie w życie 1 października. Kolarska-Bobińska poinformowała, że ministerstwo ma w planach program, który pomoże organizować takie praktyki. "Przeznaczamy też duże środki na program "Studiujesz? Praktykuj!" - poinformowała. 
 
Innym z najważniejszych celów uczelni, o których mówiła minister, powinien być wzrost jakości nauczania i innowacyjności badań. Szefowa MNiSW zaznaczyła, że chociaż wiedza jest teraz w Polsce łatwo dostępna, to wcale nie znaczy, że staliśmy się przez to bardziej innowacyjni. "Musimy zbudować kulturę innowacyjną, stworzyć ekosystem innowacji. To wielka społeczna odpowiedzialność polskich uczelni" - zaznaczyła. Przyznała, że innowacyjność na polskich uczelniach wspierać mają m.in. nowe zasady dotyczące komercjalizacji badań, zawarte w nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 
 
 
Lena Kolarska-Bobińska zaznaczyła, że nauka nie może się rozwijać bez większego finansowania. "Nauka jest wygraną budżetu na 2015 r. - o ponad 10 proc. wzrosną nakłady na badania. To duży, choć niewystarczający skok" - mówiła, ale zaznaczyła, że jest szansa, że budżet ten będzie dalej rosnąć. Szefowa resortu nauki liczy, że wzrastać będą nakłady prywatnych przedsiębiorstw na badania i rozwój.(PAP)