– Obecnie trwają konsultacje z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędem Zamówień Publicznych. Osoby młode i po 50. roku życia są szczególnie zagrożone wykluczeniem na rynku pracy. Dlatego proponujemy zmiany – mówi Rzeczpospolitej poseł Tadeusz Tomaszewski, przewodniczący podkomisji.

To cenne wsparcie. Jak informuje Rzeczpospolita otwierający spółdzielnie socjalne może liczyć m.in. na preferencje podatkowe oraz czasowe finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników z funduszu pracy.

Dzięki projektowanym zmianom spółdzielnie socjalne łatwiej dostaną od samorządu zlecenia, których wartość nie przekracza 30 tys. euro.


Więcej przeczytasz w serwisie
Rzeczpospolita>>>