Egzaminy przeprowadziło 37 komisji w 13 miastach w całej Polsce. Egzamin zdało 1927 osób spośród 2586 zdających. Oznacza to, że poziom „zdawalności” ( 74,4 proc.) jest podobny do ubiegłorocznego, kiedy egzamin zdało 76 proc. kandydatów. 

Najmniej kłopotów sprawiło zdającym rozwiązanie testu (96,5% ocen pozytywnych) i zadania z zakresu prawa karnego (96% ocen pozytywnych). Pozytywne oceny z zadania z zakresu prawa administracyjnego otrzymało 94% zdających, z zadania z zakresu prawa gospodarczego – 90,5% zdających, a z zadania z zakresu prawa cywilnego – 87,5% zdających.
 
Z danych nadesłanych dotychczas przez 20 komisji egzaminacyjnych wynika, że w grupie aplikantów zdawalność wynosi ok. 76%, natomiast w odniesieniu do pozostałych osób uprawnionych – ok. 43%.
 
Najlepiej egzamin poszedł w komisji nr 2 w Białymstoku i komisji nr 5 w Katowicach. Tam egzaminy zdało 92 proc. kandydatów. Najgorzej spisali się zdający w Szczecinie – tylko 38 proc. z nich otrzymało pozytywną ocenę. 
 
Bardziej szczegółowe informacje na stronie ministerstwo sprawiedliwości.