Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na spotkanie z Jarosławem Gowinem - ministrem sprawiedliwości. Minister przyjeżdża do Białegostoku na zaproszenie studentów i pracowników Wydziału.

Ponadto, z inicjatywy Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, podczas wykładu wśród studentów prawa przeprowadzona zostanie ankieta dotycząca planów deregulacji zawodów prawniczych. Uczestnicy badania odpowiedzą m.in. na pytania o to, czy są za deregulacją, czy wierzą, że dzięki niej wzrosną ich szanse na rynku pracy, a także czy w Polsce powinien być zniesiony t.zw. przymus radcowsko – adwokacki (oznaczający, że obywatel w postępowaniu przed sądem musi mieć profesjonalnego pełnomocnika i nie może np. występować samodzielnie). Wyniki ankiety przedstawiciele samorządu symbolicznie przekażą Panu Ministrowi jeszcze tego samego dnia (na koniec wizyty na Wydziale, po briefingu prasowym). Pełne, szczegółowe wyniki ankiety zostaną przekazane Jarosławowi Gowinowi po ich opracowaniu.