Wcześniej Minister spotkał się z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UW, prof. Krzysztofem Rączką.

- W Polsce regulowanych jest 369 zawodów. Średnia europejska to 153 - mówił Minister Sprawiedliwości. - Po wejściu w życie przygotowanych przez nas zmian, liczba zawodów regulowanych spadnie do 140. To znacznie poniżej średniej - dodał.

Minister Sprawiedliwości przekonywał studentów, że zmniejszenie liczby zawodów regulowanych pozytywnie wpłynie na rynek pracy i gospodarkę.

- Otwarcie dostępu do zawodów, to tylko część tego, co trzeba zrobić, by poszerzyć wolność gospodarczą w Polsce - powiedział Jarosław Gowin.

9 kwietnia br. zakończyły się konsultacje społeczne ws. projektu ustawy deregulującej dostęp do 49 zawodów. Równolegle prowadzone są już prace nad następnymi dwiema transzami, które ułatwiałyby dostęp do kolejnych 180 zawodów.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości