Środki zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę infrastruktury dla interdyscyplinarnych centrów badawczych. Dzięki nim możliwe będzie prowadzenie nowoczesnych badań w dziedzinie humanistyki cyfrowej, zaawansowanych metod analizy danych, nauk ekonomicznych i psychologii. Planowana jest również rozbudowa i modernizacja domów studenckich wraz z bazą sportową i kulturalną.


Oprócz tego finansowaniu podlegać będą także projekty wspierające innowacyjność i przedsiębiorczość akademicką oraz programy stypendialne. Pod uwagę brane są również programy uczenia się przez całe życie i projekty podnoszące jakość życia publicznego.


Rządowe wsparcie pozwoli na dalszy rozwój Uniwersytetu Warszawskiego i łączenie potencjału nauk ścisłych i humanistycznych. Już teraz UW odgrywa wiodącą rolę w polskiej nauce: aż siedem wydziałów otrzymało najwyższą kategorię naukową A+. Pracujący na uczelni naukowcy otrzymali również największą w Polsce liczbę prestiżowych grantów European Research Council.