9 listopada br. podczas XXII Zjazdu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej dokonano wyboru nowego przewodniczącego organizacji. W wyniku głosowania stanowisko przewodniczącego Parlamentu Studentów RP objął Mateusz Mrozek, dotychczas pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia. Jego konkurentką była Zuzanna Hazubska z Politechniki Wrocławskiej, człoenk Rady Studentów przy Parlamencie Studentów RP.

W wyniki głosowania kandydaci uzyskali odpowiednio 111 i 159 głosów. Tym samym Przewodniczącym elektem został Mateusz Mrozek. Mateusz Mrozek objął swoją funkcję po Piotrze Mullerze, który pełnił ją dwa lata. 

Przewodniczący jest wybierany przez Zjazd na dwuletnią kadencję. Wchodzi w skład Rady Studentów i Rady Wykonawczej, w których z mocy Statutu pełni rolę przewodniczącego. Do jego kompetencji należy m.in.: kierowanie bieżącymi pracami Parlamentu i jego organów; reprezentowanie Parlamentu na zewnątrz, do czego może upoważnić inne osoby; kierowanie polityką finansową PSRP i podejmuje decyzje w sprawach dotyczących finansów PSRP; powoływanie przewodniczących komisji PSRP; kierowanie biurem PSRP.
 
 
 
Przeczytaj wywiad z Piotrem Mullerem, byłym przewodniczącym Parlamentu Studentów RP na temat zmian w szkolnictwie wyższym >>>