O dofinansowanie może ubiegać się obecnie więcej podmiotów – już nie tylko gminy, ale również osoby fizyczne, przedsiębiorcy, a także organizacje nieposiadające osobowości prawnej oraz uczelnie. Z miejsc opieki prowadzonych przez uczelnię będą mogły korzystać dzieci studentów, doktorantów oraz pracowników danej uczelni.

Tegoroczny Program „MALUCH“ będzie realizowany w trzech modułach. Trzeci moduł skierowany jest do uczelni – środki z tej części zostaną przeznaczone na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki.

Najwięcej środków zostało przeznaczonych na moduł drugi – aż 80 mln zł. Na tworzenie nowych miejsc przez gminy zarezerwowano 60 mln zł, a przez uczelnie – 11 mln zł. 

Pełna treść artykułu pt. Maluch 2016 – ponad 150 mln zł na opiekę nad najmłodszymi dostępna jest w Serwisie Samorządowym www.samorzad.lex.pl>>>