Przepisy nie określają czy aplikant, który ukończył szkolenie ale nie zdał jeszcze egzaminu zawodowego może występować przed sądem. Zdaniem Naczelnej Rady Adwokackiej to niechlujstwo ustawodawcy, które powinno być szybko zmienione.

Jak pisze "Gazeta Prawna", aplikanci, którzy zdali egzamin zawodowy znajdują się w trudnej sytuacji. Mogą oni mieć problem z wykonywaniem zawodu, a przede wszystkim z występowaniem przed sądem. Problem dotyczy także aplikantów, którzy nie zdali egzaminu i zamierzają do niego przystąpić w następnym terminie (ubiegłorocznych egzaminów adwokackich nie zaliczyło 22 proc. aplikantów).  

Co do zasady prawo do reprezentowania stron przed sądem ma adwokat lub radca prawny, albo aplikanci do tych zawodów. Przepisy nie określają natomiast jaki jest status aplikantów, którzy ukończyli szkolenie, ale nie zdali jeszcze egzaminu zawodowego lub zdali go, ale nie otrzymali jeszcze legitymacji adwokata czy radcy prawnego. Lukę w przepisach wykorzystał ostatnio jeden z lubelskich adwokatów, który przed sądem sprzeciwił się udziałowi w postępowaniu aplikanta, który zdał egzamin zawodowy, ale nie otrzymał jeszcze legitymacji.

 

Krzysztof Sobczak
Artykuł pochodzi z serwisu www.lex.com.pl

]]>