Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym z 2011 roku przewiduje zachowanie praw studenta dla osób, które obroniły pracę licencjacką lub inżynierską, do końca roku akademickiego – tj. do 31 października. Zgodnie z założeniami, miało to gwarantować zniżki absolwentom, którzy będą czekali na rekrutacje na studia drugiego stopnia. 

Ustawa jednak nie wskazuje prawa do zachowania zniżek na przejazdy lecz reguluje sprawę szerzej. Absolwent w takim wypadku zachowuje prawa studenta. Pojawia się wątpliwość, czy może on korzystać ze świadczeń pomocy materialnej.
 
Zdaniem resortu nauki, takie świadczenia jak np. zapomoga mogą być mu przyznane, jeżeli wprost nie wyklucza ich regulamin przyznawania pomocy materialnej. Absolwent będzie mógł np. domagać się zapomogi. Innego zdania są prawnicy. Ukończenie studiów pozbawia prawa do pomocy materialnej – konstytucja mówi, że tego typu świadczenia mają wspierać dostęp do wykształcenia.
 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 28 maja 2013 r.