Celem dwudniowej konferencji jest omówienie najbardziej aktualnych wyzwań i problemów sektora energetycznego. Tworzenie wspólnego rynku energii, mimo znacznych wysiłków Komisji Europejskiej, wciąż napotyka na poważne przeszkody identyfikowane na dwóch płaszczyznach tj. politycznej i prawnej. W aspekcie politycznym dotyczą one przede wszystkim kwestii wypracowania jednolitych celów polityki energetycznej – zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i krajów członkowskich. Natomiast w aspekcie prawnym koncentrują się wokół określenia przejrzystych zasad prowadzenia działalności gospodarczej na wewnętrznym, krajowym rynku energii.

Zagadnienia te stają się przedmiotem zainteresowania nie tylko przedsiębiorstw energetycznych, którym przyszło funkcjonować w określonej rzeczywistości polityczno-prawnej, ale także nauki prawa, w tym szczególnie publicznego prawa gospodarczego. Są to bowiem podmioty skupiające swoją aktywność na analizie podstaw prawnych funkcjonowania sektora energetycznego, a także na twórczym ich kształtowaniu poprzez ocenę oraz formułowanie wniosków de lege ferenda.

– Przedsiębiorstwa energetyczne, jak i szeroko pojęta nauka prawa, identyfikują te same cele na rynku energetycznym. Niestety, jak do tej pory, nie idzie to w parze z tożsamością podejmowanych przedsięwzięć. Intencją organizatorów konferencji jest więc określenie wspólnej platformy działań przedsiębiorstw energetycznych, uniwersytetów i szkół wyższych, które poprzez swoje jednostki organizacyjne mogłyby współdziałać w celu wypracowywania nowych, lepszych rozwiązań prawnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sektora energetycznego – podkreśla prof. Artur Kuś, przewodniczący Rady Naukowej konferencji.

Dowiedz się więcej z książki
Umowa kompleksowa sprzedaży ciepła w prawie energetycznym
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Wskazane problemy są istotne dla przedsiębiorstw energetycznych, a przez to także dla współpracujących z nimi kancelarii prawnych. Mogą one stanowić punkt wyjścia do interesującej dyskusji podczas obrad forum.
W konferencji będą uczestniczyć przedstawiciele firm energetycznych, politycy odpowiedzialni za energię, a także przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych, zajmujących się problematyką prawa energetycznego w Polsce.

Program:
21 stycznia 2016 r., czwartek, godz. 11.30-18.00
Wspólny rynek energii. Prawne podstawy funkcjonowania
Konkurencja w energetyce. Wciąż wyzwanie czy rzeczywistość rynku energetycznego?
22 stycznia 2016 r. piątek, godz. 9.00-16.00
Odbiorca energii na rynku. Pozycja konsumenta na rynku energetycznym. Nowe technologie w energetyce. System wsparcia odnawialnych źródeł energii.

Kiedy: 21-22 stycznia 2016 r., czwartek-piątek
Miejsce: Uczelnia Łazarskiego (aula 38), ul. Świeradowska 43, Warszawa

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski.