Minister nauki nie podniósł kwoty wypłacanej co miesiąc studentom i doktorantom. Nadal wynosić będzie 600 zł. Tak wynika z wchodzącej dziś w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich. Brak podwyżki projektodawca uzasadnia kłopotami z uzyskaniem poręczenia.

Zobacz: Kredyty studenckie doczekały się rozporządzenia>>> 

O kredyt mogą się ubiegać wszyscy bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i tryb studiów (stacjonarny, niestacjonarny), którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia, a także doktoranci.
 Źródło: Rzeczpospolita