W Centrum przeprowadzany będzie państwowy egzamin znajomości języka chińskiego - Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK). Test opracowany jest przez Centrum HSK Pekińskiego Uniwersytetu Kultury i Języka. Znajomość języka jest testowana na sześciu poziomach. Egzamin składa się z trzech części: pisemnej - określającej umiejętność pisania i czytania, słuchowej – ze zrozumienia tekstu oraz mówionej, sprawdzającej zdolność wyrażania się w języku chińskim.

Po zdaniu egzaminu można zdobyć certyfikaty uwzględniane przez uniwersytety i firmy na całym świecie.

„Egzamin HSK jest szczególnie użyteczny dla polskich studentów, których coraz więcej interesuje się językiem chińskim. Ten egzamin stanowi jedyną w swoim rodzaju przepustkę do studiowania w Chinach. Od czwartego poziomu HSK studenci mogą podejmować studia na różnych kierunkach na chińskich uczelniach” - powiedział dziennikarzom Liu Wansheng z Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce.

Na KUL nauka języka chińskiego prowadzona jest od ośmiu lat, a od trzech lat prowadzone są tu studia licencjackie na kierunku sinologia. Łącznie sinologię na KUL studiuje obecnie 115 osób. Kierunek ten cieszy się dużą popularnością - o jedno miejsce w ostatnim naborze ubiegało się sześciu kandydatów. Na pierwszy rok przyjęto 40 osób. Kandydaci na sinologię muszą się wykazać bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

„Zainteresowanie językiem chińskim z roku na rok wzrasta. Jego znajomość daje możliwość atrakcyjnej pracy. Absolwenci sinologii poszukiwani są nie tylko w Polsce, ale na całym świecie” – powiedziała kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL Helena Błazińska.

Centrum Egzaminacyjne Języka Chińskiego HSK na KUL będzie nie tylko przeprowadzało egzaminy z języka chińskiego i przyznawało odpowiednie certyfikaty, ale też oferuje pomoc w przygotowaniu chętnych do zdania egzaminu certyfikowanego. „Będzie to piąte takie centrum egzaminacyjne w Polsce i jedyne na jej wschodniej ścianie” – powiedziała rzeczniczka KUL Lidia Jaskuła.

Najbliższe egzaminy zostaną przeprowadzone już 28 marca. Dotychczas ich zdawanie w nowo otwartym Centrum zadeklarowało ok. 50 osób, w większości studentów sinologii KUL. „Zgłaszać się mogą wszyscy chętni” – zaznaczyła Błazińska.

Państwowe egzaminy ze znajomości języka chińskiego HSK przeprowadzają też ośrodki w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie.

Źródło: PAP