„Głęboko nie zgadzam się z tymi, którzy dzisiejszych studentów i absolwentów nazywają „straconym pokoleniem”. To pokolenie, które wiele osiągnęło i zasługuje na swoją szansę. W Polsce sytuacja nie jest tak dramatyczna jak w innych krajach UE, gdzie wskaźnik bezrobocia młodych sięga nawet 50 proc. Wyższe wykształcenie nadal skuteczniej chroni przed bezrobociem niż jego brak”, powiedziała Kudrycka.

 
Zdaniem minister „to biura karier powinny być sercem współpracy uczelni z gospodarką”. One powinny udzielać wsparcia dla studentów i absolwentów poszukujących wartościowych ofert pracy i staży, a szkoły wyższe powinny budować jak najlepsze relacje z partnerami z przemysłu i biznesu.
 
Aby walczyć z rosnącym bezrobociem i poczuciem wykluczenia młodych należy podjąć szereg kroków. Jednym z najważniejszych zadań jest skuteczny monitoring zawodowych losów absolwentów. Zdaniem minister, wyniki powinny być jawne, rzetelne i miarodajne. Pozwoliłoby to uzyskać odpowiednią informację zwrotną, która pozwoliłaby uczelniom lepiej dostosować się do rynku pracy.
 
Niestety nie wiadomo w jaki sposób ministerstwo chce pozyskać takie informacje o absolwentach. Jak przedstawiciele uczelni podkreślają, została na nich nałożony obowiązek, ale nie dano im instrumentów do jego realizacji. Pomimo zapowiedzi ujednolicenia metodologii i zwiększenia skuteczności monitoringu – nadal nie wiemy jak jakościowy różniłby się od poprzednich. 
 
Uczelnie mogą pozyskać tylko wiadomości od absolwentów, którzy chcą ich udzielić. Istnieje więc ryzyko, że osoby, które nie odniosły sukcesu zawodowego, są nie zadowolone z ukończonych studiów, nie pracują w zawodzie lub wyjechały za granicę w poszukiwaniu pracy – takimi informacjami nie będą chciały się dzielić. Bez takich danych nie da się sporządzić rzetelnego i miarodajnego raportu. Jeżeli uczelnie i ministerstwo chciało by podejmować działania na podstawie takich niepełnych danych (od absolwentów z sukcesami) mogłoby to doprowadzić do sytuacji samozadowolenia i kolejnych błędnych decyzji. 
 
Co więcej, nałożenie prawnego obowiązku udzielania takich informacji przez absolwentów -  prawdopodobnie stało by w sprzeczności z konstytucyjna zasadą ochrony życia prywatnego. 
----
I Kongres Akademickich Biur Karier zgromadził ponad 150 osób ze 110 uczelni działających w 47 miastach w całej Polsce. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele urzędów i instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki zatrudnienia oraz walkę z bezrobociem.