„Stanowicie państwo elitarną grupę najlepszych absolwentów wydziałów prawa wyższych uczeni w Polsce, którzy po odbyciu szkolenia aplikacyjnego zasilą kadry sądownictwa i prokuratury”, mówił podczas wręczenia dyplomów wiceminister sprawiedliwości Wojciech Hajduk.

 
W trakcie przemówienia aplikanci zostali zapewnieni, że minister sprawiedliwości dołoży wszelkich starań, by po pomyślnym zakończeniu szkolenia na aplikacji ogólnej znaleźli zatrudnienie w sądach powszechnych lub w prokuraturze na stanowiskach asystenckich, a w niektórych przypadkach - jeżeli stan etatyzacji sądownictwa na to pozwoli - również na stanowiskach referendarskich.
 
Ok. 200 aplikantów – tyle osób liczy grupa, która dzisiaj zakończyła szkolenie w Krajowej Szkole. Przed rozpoczęciem aplikacji ogólnej zostały one wyłonione spośród 1837 osób, które w 2011 r. przystąpiły do dwuetapowego konkursu.
 
To już trzeci rocznik aplikantów aplikacji ogólnej.
 
Więcej na stronie ministerstwa sprawiedliwości