Szacuje się, że liczba zachorowań na nowotwory to ok. kilkaset tysięcy przypadków rocznie. Nie są przesadzone spekulacje, jakoby wkrótce to właśnie rak był najczęstszym „zabójcą" Polaków. Z tego powodu zarówno władza publiczna jak i rozmaite organizacje charytatywne, a także środowiska lekarskie podejmują różnorakie działania mające na celu poprawę jakości opieki zdrowotnej w zakresie onkologii.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej celem jest przeprowadzenie gruntownej, analitycznej i wielopłaszczyznowej dyskusji akademickiej na temat sytuacji pacjenta onkologicznego w Polsce, co jest szczególnie istotne wobec znaczącej zmiany przepisów dotyczących wprowadzenia w styczniu 2015 r. tzw. pakietu onkologicznego i pakietu kolejkowego oraz związanych z tym kwestii problematycznych.

W ramach przedsięwzięcia uwzględnione zostaną jednak nie tylko zagadnienia prawne. Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znajdą się także kwestie obejmujące leczenie bólu w stanach terminalnych, udzielanie pacjentowi pomocy psychoonkologicznej a także odbiór społeczny osób chorych na nowotwory.

Konferencja składa się wyłącznie z panelu eksperckiego, podczas którego głos zabiorą specjaliści z zakresu prawa medycznego, lekarze, psycholodzy oraz działacze społeczni. Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in.:

• prof. nadzw. dr hab. Beata Sas-Korczyńska, przewodnicząca regionalnego oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Zastępca Kierownika Oddziału Nowotworów Piersi i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Krakowie,
• prof. dr hab. Jan Dobrogowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Kierownik Zakładu Badania i Leczenia Bólu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
• prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz - Kierownik Zakładu Badań nad Etyką Zawodową UJ,
• dr Tomasz Sroka, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego UJ, asystent sędziego w Trybunale Konstytucyjnym,
• pani Iwona Nawara, psycholog kliniczny, psychoonkolog, członek zarządu Stowarzyszenia Unicorn,
• pani Marta Szklarczuk, dyrektor biura Fundacji Rak'n'Roll Wygraj Życie,
i inni.

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Jego Magnificencję Rektora UJ, prof. dr hab. Wojciecha Nowaka, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ, prof. dr hab. Krystynę Chojnicką, Prodziekana ds. Collegium Medicum UJ, prof. dr hab. Piotra Laidlera, Rzecznik Praw Obywatelskich – prof. dr hab. Irenę Lipowicz, Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Marka Sowę, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, oraz patronatem medialnym przez portal zwrotnikraka.pl, portal student.LEX.pl, portal Medycyna Praktyczna i portal Edukacja Prawnicza.

Charakter konferencji jest bezpłatny oraz otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Rejestracja na konferencję rozpocznie się dnia 2 lutego 2015 r., o godzinie 18:00 i obywać się będzie poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej Koła – www.knpm.uj.edu.pl.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: knpm@uj.edu.pl.Serdecznie zapraszamy!