Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) ogłosiło konkurs na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o tematyce korupcyjnej. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem korupcji oraz wskazanie sposobów jej rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania, promowanie postaw etycznych oraz upowszechnienie wiedzy na temat korupcji. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne oraz wyróżnienia, a ich prace zostaną opublikowane w "Przeglądzie Antykorupcyjnym".

Jak poinformował szef CBA Paweł Wojtunik, do 1 października można zgłaszać prace napisane w języku polskim i obronione w roku akademickim 2010/2011 lub 2011/2012.Prace w formie papierowej przesyła się na adres siedziby Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w formie elektronicznej - na adres: media@cba.gov.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać m.in. opinię promotora lub recenzenta i ich pisemną zgodę na wykorzystanie opinii lub recenzji w konkursie, a także zgodę uczelni na odstąpienie od pierwszeństwa w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta.
Do 20 listopada prace oceniać będzie Rada Konsultacyjna działająca przy Szefie CBA. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.cba.gov.pl. Laureaci i ich uczelnie otrzymają również pisemne powiadomienia.

W konkursie na pracę magisterską laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają odpowiednio nagrody w wysokości 3 tys. zł, 2,5 tys. zł i 2 tys. zł. W konkursie na pracę doktorską nagroda główna wynosi 4 tys. zł, zdobywcy kolejnych dwóch miejsc wygrają 3,5 tys. zł oraz 3 tys. zł.

Wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2012 roku, w trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Korupcją.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie znajdują się na stronach internetowych www.antykorupcja.gov.pl oraz www.antykorupcja.edu.pl

Źródło: PAP ]]>