„Dzięki temu będziemy mogli ubiegać się o dodatkowe środki na działalność”, powiedział cytowany przez Dziennik Gazetę Prawną prof. Waldemar Tłokiński, który przewodniczy rektorom uczelni zawodowych.
 
Jak zwraca uwagę prof. Wiesław Banyś, przewodniczący KRASP, „nie dysponując osobowością prawną konferencje rektorów mają ograniczone prawa we współdziałaniu z partnerami”. Utrudnione jest zwłaszcza tworzenie nowych podmiotów prawnych, które mogłyby np. zacieśniać współpracę nauki i biznesu. 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 9 kwietnia 2013 roku