Wykłady na Konferencji wygłoszą m.in.: Ambasador Tunezji w RP Pani Nadra Rais-Drije , prof. Krzysztof Indecki - kierownik Zakładu Prawa Karnego Międzynarodowego UŁ, czy prof. Janusz Symonides - kierownik Zakładu Prawa i Instytucji Międzynarodowych Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW. Punktem wyjścia dla dyskusji są protesty społeczne, do których doszło w mijającym roku w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie . Celem organizatorów jest rozważenie przyczyn zjawiska, próba wskazania możliwych kierunków rozwoju tych dynamicznych procesów oraz omówienie ich przebiegu.

Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 maja od godz. 10 na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Organizatorem Konferencji jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź, Wydziałowa Rada Samorządu Studentów UŁ , Studenckie Koło Prawa Cywilnego i Handlowego UŁ oraz Koło Naukowe Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Patronat nad Konferencją objął Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Maciej Bobrowicz.

Czytaj więcej >> http://wpia.uni.lodz.pl/inter-arma/