Regulacje zawarte w Ustawie o działalności leczniczej, która weszła w życie 1 lipca 2011 roku, są kluczowe dla całej polskiej służby zdrowia. Wydany przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska komentarz, prezentuje kompleksowo wszystkie zagadnienia prawne, których dotyczy nowe prawo.

W komentarzu przedstawiono m.in.:
  • zadania i obowiązki podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz podmiotów tworzących (gmin, powiatów, województwo) wynikające nie tylko z omawianej ustawy, ale także z innych przepisów;
  • relacje podmiotów wykonujących działalność leczniczą z innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia: administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, Narodowym Funduszem Zdrowia;
  • odniesienia regulacji ustawowych do praw pacjenta.

Komentarz zawiera także sposoby rozwiązania kwestii spornych, w związku, z tym, że zdaniem autorów, część przepisów Ustawy jest niejasna. Dotyczy to zwłaszcza kwestii struktury organizacyjnej podmiotów leczniczych, ich rejestracji i kontroli oraz przeprowadzania przekształceń organizacyjnych.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób zawodowo związanych ze środowiskiem służby zdrowia, jak również dla urzędników administracji samorządowej oraz prawników. Będzie cennym narzędziem dla wykładowców, prowadzących zajęcia z zakresu ochrony zdrowia oraz studentów.

Autorzy:

Maciej Dercz - dr nauk prawnych, radca prawny. Koordynator zespołu prawnego w Departamencie Reform Ustrojowych Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (1998-99); przewodniczący zespołu ds. Reform Ustrojowych Państwa Krajowej Rady Radców Prawnych (1998-99). Doradca Ministra Zdrowia oraz przewodniczący Zespołu ds. prywatyzacji publicznej służby zdrowia w MZ (1999-2000). Prowadzi szkolenia dotyczące zagadnień prawa ochrony zdrowia dla Krajowej Rady Radców Prawnych (od 1999). Lider jednego z modułów tematycznych prowadzonego przez Uczelnię Łazarskiego MBA w ochronie zdrowia. Współpracuje z centralnymi i regionalnymi jednostkami administracji publicznej oraz instytucjami naukowymi. Autor i współautor wielu publikacji dotyczących prawnych aspektów ochrony zdrowia (m.in.: Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz 2007, 2010; Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia 2005, Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle obowiązującego ustawodawstwa 2001).

Tomasz Rek - radca prawny; praktyk zajmujący się obsługą prawną podmiotów funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia. Wykładowca w ramach modułów tematycznych MBA w ochronie zdrowia prowadzonego przez Uczelnię Łazarskiego. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu prawa ochrony zdrowia (m.in. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz 2007, 2010; poradnik Prawa dziecka jako pacjenta 2003

Więcej informacji:
Maria Gabriela Jasińska
PR and Communication Manager
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
www.wolterskluwer.pl
mjasinska@wolterskluwer.pl
22 535 80 13
0 604 290 769

]]>