Nowa klasyfikacja będzie się różniła od obecnych rankingów i pomoże młodym ludziom w dokonywaniu właściwego wyboru studiów. U-Multirank będzie opierać się na obiektywnych kryteriach i danych. Aby zapewnić bezstronność, wysoką jakość i możliwość weryfikacji, Komisja Europejska wybrała do prowadzenia rankingu niezależne konsorcjum. 
 
„To nowoczesny, wysokiej klasy ranking, odzwierciedlający pełną różnorodność instytucji szkolnictwa wyższego”, mówi Androulla Vassiliou, komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. „W istniejących międzynarodowych rankingach nadal przywiązuje się zbyt dużą wagę do renomy uniwersytetów w zakresie badań naukowych. Nasz wielowymiarowy ranking dostarczy dokładniejszych i bardziej porównywalnych informacji dotyczących jakości uniwersytetów” dodaje komisarz Vassiliou. U-Multirank to także użyteczne narzędzie i źródło cennych informacji dla decydentów politycznych. Dzięki niemu będą mogli przygotowywać skuteczne strategie na rzecz szkolnictwa wyższego. 
 
W U-Multirank uniwersytety będą oceniane w pięciu różnych obszarach, według szerszego zakresu wskaźników. Liczyć się będą: renoma w zakresie badań naukowych, jakość nauczania i uczenia się, kontakty międzynarodowe, sukcesy na polu transferu wiedzy, np. partnerstwa z przedsiębiorstwami i przedsiębiorstwami rozpoczynającymi działalność oraz zaangażowanie na szczeblu regionalnym. 
 
U-Multirank powstanie w latach 2013–2014 i otrzyma wsparcie UE w wysokości 2 mln euro z programu „Uczenie się przez całe życie”, z możliwością dalszego finansowania „zalążkowego” na kolejne dwa lata (2015–2016). Docelowo ranking ma być prowadzony przez niezależną organizację. 
 
U-Multirank zainaugurowany zostanie w dniach 30-31 stycznia w Dublinie, w trakcie irlandzkiej prezydencji Unii Europejskiej. Zgłoszenia uniwersytetów do nowego rankingu przyjmowane będą w pierwszej połowie 2013 r., a pierwsze wyniki klasyfikacji zostaną udostępnione na początku 2014 r.
 
Komunikat ministerstwa nauki