Kancelaria Noerr już po raz kolejny była obecna podczas Prawniczych Targów Praktyk i Pracy, które odbyły się w dniach 12 i 13 kwietnia w Warszawie. Głównym celem uczestnictwa w targach było przedstawienie bogatej oferty rekrutacyjnej - podczas spotkania studenci oraz absolwenci prawa mogli zapoznać się ze skierowaną do nich ofertą staży proponowanych przez kancelarię. Mecenas Dr. Jacek Bąk, partner zarządzający kancelarii, poprowadził także wykład na temat prawa upadłościowego, który spotkał się z dużym zainteresowaniem odwiedzających.

„Prowadzimy stały nabór na praktyki. Co miesiąc udostępniamy stażystom od 3 do 4 miejsc. Praktyka trwa sześć tygodni, z możliwością przedłużenia i szansą stałej współpracy. Do udziału w procesie rekrutacji zapraszamy studentów II–V roku oraz absolwentów studiów prawniczych, osiągających bardzo dobre wyniki na studiach, znających język niemiecki i/lub angielski w stopniu bardzo dobrym. Mile widziane jest także ukończenie tzw. szkoły prawa obcego. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych, na bazie których zapraszamy wybranych kandydatów. Stażyści otrzymują oczywiście wynagrodzenie za praktyki.” – powiedział mec. Dr. Jacek Bąk, radca prawny, partner w kancelarii Noerr Sp. z o.o. Spiering sp.k.

Do procesu rekrutacji kancelaria zaprasza zarówno absolwentów jak i prawników z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Podczas naboru pod uwagę brane jest przede wszystkim kryterium znajomości języka niemieckiego. Ważne są także wszelkie odbyte staże, wymiany studenckie w Niemczech lub innych krajach niemieckojęzycznych (np. w ramach programu Socrates-Erasmus). „Dużym plusem jest ukończenie szkoły prawa niemieckiego oraz doświadczenie zdobyte w innych kancelariach czy instytucjach za granicą. Szanse kandydata na zatrudnienie są jeszcze większe, gdy posiada uprawnienia zawodowe zdobyte w innym kraju. Wielu naszych prawników zdobyło prawo wykonywania zawodu w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Corocznie zatrudniamy od 8 do 12 nowych prawników” – dodaje mec. Dr. Jacek Bąk.

W proces rekrutacji, który składa się z trzech etapów, zaangażowani są starsi prawnicy. Dokonują oni selekcji nadesłanych CV, po czym wybierają osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Zostają one następnie zaproszone do kancelarii, aby rozwiązać test w języku angielskim i niemieckim. Sprawdzana jest nie tylko wiedza merytoryczna kandydatów, ale również umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, orientacja w sprawach gospodarczych oraz poziom znajomości języków obcych. Jeżeli kandydaci przejdą ten etap pomyślnie, zapraszani są na rozmowę z prawnikami. Jest to ostatni, decydujący moment rekrutacji, od którego zależy, czy dana osoba zostanie członkiem zespołu.

Kancelaria Noerr oferuje swoim pracownikom szerokie możliwości rozwoju. W tym roku w rankingu pracodawców branży prawniczej JUVE 100 Top-Arbeitgeber kancelaria znalazła się w pierwszej dziesiątce. Aby wzmocnić konkurencyjność na rynku pracy i atrakcyjność dla przyszłych pracowników, prowadzony jest rozbudowany program szkoleń. Nową inicjatywą jest cykl Noerr Academy, obejmujący prowadzone przez starszych prawników seminaria i warsztaty. Bazując na zdobytej w ten sposób wiedzy i know-how młodzi prawnicy uzyskują szansę rozwoju zawodowego oraz pracy przy prestiżowych projektach. Dużą popularnością wśród starszych prawników cieszy się projekt Noerr Campus. Jest to coroczny cykl około stu dwu- lub czterogodzinnych seminariów, warsztatów i spotkań, na których prawnicy Noerr poszerzają nie tylko kompetencje merytoryczne, ale i tzw. umiejętności miękkie. W 2010 r. wystartowała inicjatywa dla prawników z pięcioletnim stażem Noerr Campus Professional. Raz do roku prawnicy wspólnie omawiają kolejne projekty. Ponadto raz w roku prowadzone są rozmowy przy udziale działu Human Resources, podsumowujące pracę prawników. Ocenie poddawane są zaangażowanie, zdobyta wiedza oraz umiejętność pracy nad projektami. Noerr kładzie także duży nacisk na rozwój zdolności komunikacyjnych swoich pracowników.

„Kancelaria Noerr oferuje swoim pracownikom szerokie możliwości rozwoju oraz szanse na udział w ciekawych międzynarodowych projektach. Nasz zespół to nie tylko wybitni specjaliści w wielu dziedzinach prawa, ale przede wszystkim osobowości, za którymi stoją fascynujące życiowe historie.” – podsumowuje mec. Dr. Jacek Bąk.

 

Źródło: Kancelaria Noerr

]]>