– Kampania informacyjna SWPS jest efektem współpracy działu marketingu z naukowcami. Powstały materiał przełamuje stosowaną do tej pory w branży konwencję – mówi Kinga Nowacka, dyrektor marketingu SWPS. – Uczelnia zaprezentowana jest poprzez ludzi, zarówno władze, jak i pracowników naukowo-dydaktycznych, absolwentów i studentów. To właśnie oni budują niepowtarzalną atmosferę, są gwarantem jakości i największą wartością SWPS, kapitałem intelektualnym – dodaje Nowacka.

Nowoczesny materiał promocyjny SWPS przełamuje standardowy sposób promocji uczelni wyższych w Polsce. Rektor SWPS, prof. Andrzej Eliasz, autorytet w dziedzinie psychologii, zamiast w zwykłych okularach będących atrybutem intelektualistów występuje w okularach 3D, które są symbolem nowoczesności i wielowymiarowości. – Przełamujący konwenanse, odważny wizerunek Rektora otwiera serię portretów wykładowców, studentów i absolwentów. Wszystkie zdjęcia dzięki użytym rekwizytom, ukazują pasje oraz przyjazne oblicze naukowców i akcentują w ten sposób partnerskie relacje pomiędzy studentami i pracownikami uczelni – twierdzi Kinga Nowacka.

Kampania rekrutacyjna SWPS była efektem długotrwałej pracy zespołu działu marketingu SWPS nad strategią marki obejmującej wypracowanie tożsamości marki metodą Jennifer Aaker i Bull’s Eye oraz doprecyzowanie grup docelowych. – Efektem prac kreatywnych było odświeżenie logotypu i Corporate Identity oraz opracowanie nowej linii komunikacji – dodaje Kinga Nowacka.

Co istotne, całość kampanii reklamowej oparta została na tym samym intrygującym zabiegu. We wszystkich reklamach prasowych, outdoorowych oraz e-marketingu konsekwentnie stosowano  zbudowany w informatorze efekt 3D, prezentując w ten sposób około 50 postaci w sposób bardzo niestandardowy i przykuwający uwagę. 

Źródło: Centrum Prasowe SWPS