Jarosław Gowin urodził się 4 grudnia 1961 r. w Krakowie. W latach osiemdziesiątych był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz “Solidarności”. Stypendysta Uniwersytetu Cambridge.

W latach 1989-1994 pełnił rolę sekretarza a od 1995-2005 redaktora naczelnego miesięcznika “Znak”. Pomysłodawca Dni Tischnerowskich i Uniwersytetu Latającego ZNAK-u. Jest autorem wielu książek, artykułów publicystycznych, recenzji i wspomnień.

W 2003 utworzył Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, której rektorem był do roku 2011. Od 2005 roku zasiadał w Senacie IV kadencji. Był członkiem Komisji Nauki i Edukacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej.

Od 2007 r. poseł na Sejm RP VI i VII kadencji. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica w sejmie VII kadencji. Podczas swojej pracy parlamentarnej był m.in. przewodniczącym Zespołu ds. Konwencji Bioetycznej oraz przewodniczącym nadzwyczajnej Komisji do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP. Jest także członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Współpracuje z Fundacją św. Mikołaja, działającą na rzecz tworzenia domów samotnych matek i hospicjów, a także ze stowarzyszeniem „Siemacha”. Zasiada w Radzie Patronackiej Krakowskiego Hospicjum dla dzieci imienia ks. Józefa Tischnera.