Znajomość prawa autorskiego jest ważna nie tylko w przypadku tworzenia utworów w potocznym rozumieniu tego słowa np.: muzycznych czy filmowych. Utworem jest również wspomniana wcześniej praca magisterska naszego hipotetycznego studenta, a także inne opracowania naukowe, powstające na różnych zasadach w obrębie danej jednostki badawczej. Prawa do każdej z tych prac regulowane są przez szereg przepisów, o których praktycznym zastosowaniu opowiedzą mec. Dorota Rzążewska i mec. Anna Hoffman-Flatow z Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi podczas IV seminarium organizowanego w ramach programu „Rzecznicy Talentów”.

Prowadzące postarają się przybliżyć uczestnikom seminarium pojęcie utworu, wyjaśnią w jaki sposób nabywa się prawa autorskie oraz jak chronić prawo do utworu, również w Internecie. Wytłumaczą też jak uniknąć naruszania praw autorskich, jak bronić się przed naruszeniami i o czym pamiętać w sytuacji, gdy prawa autorskie stają się przedmiotem obrotu gospodarczego. Zagadnienia teoretyczne zostaną omówione na praktycznych przykładach, uwzględniających między innymi zastosowanie prawa autorskiego w jednostkach naukowych i badawczych.

Wszystkich zainteresowanych tematyką warsztatów zapraszamy na seminarium 25 kwietnia 2012 r. o godz. 16.15 do auli nr 300 w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 79). Udział jest możliwy po uprzedniej rejestracji na stronie: www.fundacja-jwp.pl. Seminarium jest bezpłatne, a na najwytrwalszych i najaktywniejszych uczestników kursu Rzecznicy Talentów czeka staż w Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi.

Dodatkowe informacje: www.fundacja-jwp.pl